Aloha Friday: Amy Hanaiali'i Gilliom sings No Na Hulu Kupuna


 No Nā Hulu Kupuna

Written by: Amy Hānaiali`i Gilliom
Composed by: Michael Ruff

Kaumakaiwa Kanaka`ole Kanahele
A lawe ‘ia e ka makani/ a  ku’i e ka lono
Ha’ina a’e i nā mo’o ’ōlelo/, nā ‘eha o läkou
 ‘Oiai mau loa aku/ kö läkou nohona
E hea aku i nä mele/ a (Hawai`i) kahiko
O nalohia ka hali’a/o nei mau mele
E kuhi aku i nä mo’o/e külia i luna
A walo aku/ i nä ‘ike ku’una/ i aloha ‘ia

E noi’ina aku/ i kou welo iho
A heakau iä lakou/ no nä ha’ina
Nä akua, nä kupuna/ me nä ‘aumäkua
O ke au këia/no Hawai’i kahiko                              
E hea aku i nä mele/ a (Hawai`i) kahiko
O nalohia ka hali’a/o nei mau mele
E kuhi aku i nä mo’o/e külia i luna
A walo aku/ i nä ‘ike ku’una/ i aloha ‘ia
E noi’ina aku/ i kou welo iho
A heakau iä lakou/ no nä ha’ina
Nä akua, nä kupuna/ me nä ‘aumäkua
O ke au këia/no Hawai’i kahiko                              
E noi’ina aku/ i kou welo iho
A heakau iä lakou/ no nä ha’ina
Nä akua, nä kupuna/ me nä ‘aumäkua
O ke au kë ia/no Hawai’i kahiko
                           
Carried by the wind for all to hear
Tell of there stories, of there pain
For they still dwell here
Less the memories of these mele fade
We must teach the young to rise up
Cry out our cherished ancestral knowledge
Call on them for the answer
Nä Akua, nä Küpuna nä ‘aumäkua.
It is the time, of old Hawai`i


E hea aku i nā inoa/ o nā kupuna o mākou

Call on the names of our Kupuna
Sing the songs of old Hawai`i
Seek your lineage

No comments:

Post a Comment

Rescue Palm Tree

In December of 2010, after Christmas, I went to the tide pools at Wai'opae, at Kapoho, on Puna of the Big Island. While walking on the ...